Luleå måndag-fredag 10.00-18.00 | Älvsbyn tisdag & torsdag 09.00-17.00

Synundersökning

Oskarp syn är oftast en indikation på att man behöver glasögon. En synundersökning är det enda sättet att se vilken styrka och vilken typ av glas eller linser som passar dig!

På synundersökningen hos optikern kontrollerar vi din syn på flera punkter. Syftet är att få en heltäckande bild av din syn och därigenom kunna rekommendera dig rätt typ av glasögon, linser eller både och.

Gemensamt går vi igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och ger dig råd om de bästa produkterna för din syn. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen.

Din ögonhälsa bör undersökas minst vartannat år.

Förutom oskarp syn kan andra symptom som huvudvärk, gruskänsla eller sveda i ögonen även vara ett tecken på att man behöver hjälp med synen.

Dålig syn kan bero på synfel men även andra fel i ögonen som t.ex gråstarr. Om synen inte går att korrigera med glas kan det handla om en ögonsjukdom. När synhotande förändringar upptäcks vid undersökning remitterar vi givetvis till ögonläkare.

Dubbelseende är ofta tecken på skelning och behöver undersökas och behandlas med specialistkunskap. Alla över 8 år med skelningsproblematik kan få hjälp direkt hos oss. Barn under 8 år hänvisas till ögonmottagning.