Priser

 

Synundersökning, 30 min – 390 kr

Synhälsoundersökning, 60 min – 890 kr

Nytillpassning linser – 690 kr

Linskontroll – 490 kr

Körkort – 150 kr

Körkort (tyngre behörighet) – 390 kr

Tryckmätning – 150 kr

Tåranalys – 400 kr

Tåranalys + synundersökning – 590 kr