Luleå måndag-fredag 10.00-18.00 | Älvsbyn tisdag & torsdag 09.00-17.00

Ögonhälsoundersökning

Nu finns det en ny enkel metod att undersöka din ögonhälsa. Med hjälp av ögonbottenfotografering i kombination med kontroll av synfält, ögontryck och synskärpa så ger undersökningen en heltäckande bild av just dina ögons hälsotillstånd. Hela undersökningen tar ca 60 minuter, är smärtfri och du är utan besvär efter undersökningen. Resultaten bedöms av ögonläkare och det ingår även glasögonordination vid behov.

Vi rekommenderar ögonhälsoundersökning för alla som är äldre än 45 år. Har du grön starr i nära släkt så är det extra viktigt att du låter undersöka dina ögon eftersom ärftligheten är hög.

Genom att göra en grundlig undersökning av ögonhälsan kan man upptäcka ögonsjukdomar i ett tidigt skede och med rätt behandling kan man därmed minska risken för synbesvär senare i livet. De vanligaste ögonsjukdomarna är åldersförändringar i gula fläcken, grå starr, grön starr och diabetes retinopati. De som löper störst risk att utveckla ögonsjukdomar är personer över 50 år och diabetiker.

Dessa sjukdomar kan behandlas om de upptäcks i tid innan skadorna har hunnit bli alltför stora!

Ladda ner Amslerkort för att enkelt testa din gula fläck.